Isikuandmete kaitse

Isikuandmed on andmed, mida Hooneautomaatika kogub teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks.
Hooneautomaatika kohustub kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Hooneautomaatika tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679. Hooneautomaatika rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki Hooneautomaatika veebilehe külastamise ja konto halduskeskkonnas sooritatud ostude käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Hooneautomaatika rakendab kõiki turvameetmeid (s.h. füüsilisi, infotehnoloogilisi ja organisatsioonilisi) töödeldavate isikuandmete kaitseks. Ligipääs isikuandmetele on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide Hooneautomaatika klientide isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina.

Milliseid andmeid kogutakse?

Informatsioon, mida te ise edastate püsikliendiks või e-poe kasutajaks registreerudes (sh. ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, postiaadress, ostuajalugu);

informatsioon, mida edastate meile seoses kaupade/teenuste tellimise ja e-maili teel saadetavate teadetega;

muu informatsioon, mida te Hooneautomaatikaile edastate.

Hooneautomaatika e-poe külastamisel kogutakse külastaja kohta järgmiseid isikustamata andmeid:

informatsioon e-poe kasutamise kohta (sh. IP aadress, geograafiline asukoht, brauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, viiteallikas, külastuse pikkus, lehekülje vaatamised, veebisaidil navigeerimine, külastuse kellaaeg ja kuupäev ning muu statistika. Lisaks võime kasutada kolmandate osapoolte teenuseid nagu Google Analytics, Hotjar, Facebook Pixel, et koguda, jälgida ja analüüsida informatsiooni teie ja meie vaheliste toimingute kohta või seoses meie e-poega, sealhulgas informatsiooni meilt ostetud toodete ja teenuste kohta;

Andmeid kogutakse veebilehe külastatuste ja viibimiste kohta, et selle põhjal veebilehte parendada ja külastajatele mugavamaks muuta.

Juriidiliste isikute andmete töötlemiseks kogume äriühingu nime, registrinumbrit, käibemaksukohuslaseks registreerimise numbrit, aadressi, e-posti aadresse kontakteerumiseks ja arve saatmiseks, ettevõtet esindavate kontaktisikute nimesid ja nende e-posti aadresse ning kontakttelefone.

Teenuste eest tasumisel krediitkaardi või pangalingi teenuse kaudu omab ligipääsu pangakaartide infole ja panga rekvisiitidele üksnes Maksekeskus AS, kes väljastab Hooneautomaatikale vaid info makse õnnestumise kohta.

Isikuandmete kasutamine

Hooneautomaatika võib kasutada teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

ostu-müügi lepingu täitmiseks;

e-poe haldamiseks;

e-poe kohandamiseks teie vajadustega;

võimaldamaks teile juurdepääsu e-poe teenustele ja nende kasutamisele;

teie poolt ostetud toodete saatmiseks, jagades teie tarneaadressi logistikapartneritega;

teadete saatmiseks ja arvete maksmiseks ning maksete vastuvõtmiseks;

teie poolt soovitud teadete saatmiseks e-posti teel;

teie poolt edastatud päringute, tagasiside ja meie kaupadega seotud kaebustega tegelemiseks;

saatmaks teile regulaarselt e-kirju meie uute toodete, eripakkumiste või muu info kohta, mis meie arvates võiks teile huvi pakkuda, kasutades teie poolt antud e-posti aadressi;

samuti kasutamaks teie isikuandmeid teiega ühenduse võtmiseks, et küsida luba teie ostukogemuse kasutamiseks/jagamiseks meie turundus- või müügimaterjalides.

Kui kaua kogutud andmeid säilitatakse?

Hooneautomaatika püsikliendiks registreerunud isikute andmeid säilitatakse tähtajatult. Hooneautomaatika e-poe isikustamata tehnilisi veebilehel kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.
Isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat viimasest interaktsioonist teenusepakkujaga tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada.
Interaktsiooniks loetakse mh otseturundusele reageerimist vaatamise või lingile klikkimise kaudu.

Kellele võib kogutud andmeid edastada?

Hooneautomaatika on isikuandmete vastutavaks töötlejaks. Hooneautomaatika poolt töödeldavaid isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.
Hooneautomaatika ostude raames klientide poolt töödeldavaid isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja õigus neid andmeid töödelda, välja anda või edastada kuulub üksnes andmete omaniku (kliendi) vastutusalasse.
Hooneautomaatika kliendi tellimusel osutab Hooneautomaatika tehnilist abi andmetöötluses, kuid sellest ei muutu andmete omandi- ja vastutussuhe.

Kui püsikliendiprogrammiga liitunud klient andnud vastava nõusoleku, võib Hooneautomaatika kliendi paremaks teenindamiseks avaldada koostööpartneritele kliendi e-posti aadressi. Kõikidel klientidel on igal ajal õigus eelnevalt antud nõusolek tagasi võtta.

Millised õigused on isikul kogutud andmetele?

Õigus oma andmetega tutvuda, parandada, lõpetada töötlemine.

E-poes registreerunud kliendil on õigus tutvuda, muuta/parandada enda isikuandmeid e-poe kontohalduskeskkonnas. Kui isikuandmed ei ole muudetavad, kättesaadavad, avalikustatud veebilehel, tuleks meile esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus andmete saamiseks või parandamiseks. Võimalusel väljastatakse või parandatakse andmed 7 tööpäeva jooksul.


Kui soovitakse loobuda otseturunduslikest pakkumistest, saab seda teha koheselt iga saadetud turundusliku kirja lõpus asuva lingi kaudu. Muudatus jõustub koheselt.
Kui isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, saab nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks tuleks esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus.

Kliendil on õigus nõuda tema isikuandmete töötlemise lõpetamist või tema isikuandmete parandamist, kustutamist või sulgemist igal ajal. Hooneautomaatika teostab vastava toimingu hiljemalt kolme tööpäeva jooksul alates kliendi poolt kirjaliku avalduse esitamisest.

Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Hooneautomaatika, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Hooneautomaatika veebilehte kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil myyk@hooneautomaatika.ee