Hooneautomaatika ei ole ainult mugav, vaid säästab ka hoone haldaja aega ja vähendab püsikulusid.

Automaatika abil on võimalik hallata hoone kütte-, valgustus-, ventilatsiooni-, jahutussüsteemi jpm. Süsteem suudab teha mitmeid energiat säästvaid lülitusi ja korrektuure automaatselt. Kogu haldamine on võimalik kohapealsete lülitite, ülevaatliku puutetundliku ekraani või internetibrauseri abil.

Kellele

Hooneautomaatika on kasulik nii suurtele ärihoonetele kui eramutele. Enim võidavad suure energiakuluga hooned, kus läbi automaatika on püsikulude kokkuhoid ja halduse lihtsustumine suurim.

Eesmärk

Hooneautomaatika üks eesmärkidest on vähendada hoone püsikulusid. Selle teeb võimalikuks kütte-, valgustus-, jahutussüsteemi ning teiste analoogsete energiatarbijate efektiivsem kasutamine.

Automaatika teenused

Pakume teenuseid alates konsultatsioonist, projekteerimisest ja programmeerimisest kuni paigalduse ning hoolduseni.

Automaatika rakendamise võimalused on laiad. Tähtsamad valdkonnad on järgmised.

Küte

Targa Maja Lahenduste küttesüsteem arvestab ruumide temperatuuri juhtimisel ruumi otstarvet, ruumi kasutatavust ja ilmastikku. Süsteem korrigeerib kütet jooksvalt ning hoiab temperatuuri täpselt sellisena nagu ette antud ja kasutab kütet vaid siis, kui tarvis. Ajal, mil ruumi ei kasutata, saab selle temperatuuri langetada ning vähendada seeläbi ka kulusid.

Valgustus

Valgustussüsteem lähtub valguse reguleerimisel ruumide otstarbest, tegevusest, ajast ja välisvalgusest ning aitab luua soovitud meeleolu. Selleks luuakse eri valgus-stseenid, mis lülituvad sisse ühe vajutusega või kindlal kellaajal.

Süsteemi kaugjuhtimine

Kaugjuhtimine aitab distantsilt juhtida kogu maja – muuta valgustust, temperatuuri, jälgida maja ja käivitada kohaloleku imitatsioon. Kauglugemisseadmed võimaldavad lugeda ja edastada näite distantsilt.

Audiosüsteem

Audiosüsteem võimaldab igas ruumis või kindlal ajahetkel vastavalt ruumile, ajale ning meeleolule valida sobivaim muusikafoon.

Kardinad ja turvakardinad

Kardinate avamine ja sulgemine võimaldab välistemperatuuri ja valguse muutumist arvestades säästa kütte- ja valgustuskulusid ning imiteerida elanike kohalolekut.

Akende, uste ja avade kontroll ja (kaug)juhtimine

Lukustussüsteem aitab ka hoonest eemal olles kontrollida, kas selle uksed-aknad on lukustatud ning elektriseadmed välja lülitatud. Süsteem lukustab ukse, suleb aknad ja avad ning lülitab välja elektri, jättes tööle vaid lubatud seadmed.

Turvakaamerate pildi jälgimine ja salvestus

Turvakaamerad annavad võimaluse jälgida maja nii seest kui väljast ning vajadusel seal toimuvat ka salvestada. Nii saab interneti abil igas maailma punktis hoonest ja seal toimuvast ülevaate.

Ilmajaama andmete lugemine ja kasutus

Ilmajaam aitab ruumide kütmisel, jahutamisel ja valgustamisel arvestada väljas valitsevaid olusid. Kompenseeritakse vaid puuduv osa soojusest ja valgusest ning vähendatakse seeläbi kulusid.